Przejdź do treści

Mamy zaszczyt poinformować że w związku z uchwałą z dnia 19 czerwca 2015r Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych (PZWFS) nasza firma rozpoczęła od dnia 1 lipca 2015r roczny staż w charakterze kandydata na członka PZWFS, za co niniejszym bardzo dziękujemy Szanownemu Zgromadzeniu.

 

Zrzeszenie oferuje pomoc inwestorom i zarządzającym obiektami, którzy nie mają wystarczającego doświadczenia w projektowaniu i wykonywaniu:

Celami Zrzeszenia są:

Do zadań Zrzeszenia należą: