Przejdź do treści

Badania dynamiczne są powszechnie stosowaną metodą oceny nośności pali fundamentowych. Badanie jest stosunkowo nie­drogie i nie wymaga długiego czasu przygotowania. Obciążenie odbywa się poprzez uderzenie głowicy pala, bądź młotem pa­lownicy, bądź stalowym wbijakiem (2-5% obciążenia) opuszczanym bezwładnie z wysokości 0,5 m - 3,0 m. Rejestracja fali naprężeniowej przemieszczającej się wzdłuż pala następuje z użyciem przy­spieszeniomierzy i tensometrów zamontowanych na głowicy pala w odległości około dwóch średnic od poziomu uderzenia.

głowica pala przygotowana do badania dynamicznegoczujniki zamontowane na głowicy pala

głowica pala przygotowana do badania dynamicznego                           czujniki zamontowane na głowicy pala

 

automatyczny zestaw do realizacji badań dynamicznych pali wierconych

automatyczny zestaw do realizacji badań dynamicznych pali wierconych