Przejdź do treści

W dniach od 15 do 20 września 2019r. w Krynicy-Zdroju i Muszynie Złockie odbyła się 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Organizację wydarzenia przeprowadził Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Konferencja była corocznym wydarzeniem o szczególnym znaczeniu, które łączy środowisko naukowe i akademickie z czołowymi przedstawicielami świata praktyki inżynierskiej i przedsiębiorstw, działających wspólnie na rzecz rozwoju sektora budownictwa. W trakcie konferencji podejmowane były istotne tematy związane z projektowaniem, wznoszeniem oraz eksploatacją obiektów budowlanych. Mieliśmy przyjemność w imieniu mgr inż. Ryszarda Rippela zaprezentować referat o tytule „Wczesne prognozowanie zagrożeń z zastosowaniem bieżącego monitoringu geotechnicznego w fazach realizacji i eksploatacji fundamentów specjalnych” POBIERZ. Prezentacja dotyczyła zagadnień związanych z monitoringiem konstrukcji posadowień pośrednich i proponowanych do zastosowania systemów. Problematyka i zagadnienia dotyczące monitoringu są obecnie niezwykle istotne w fazie wznoszenia i eksploatacji obiektów budowlanych zwłaszcza obiektów infrastruktury przemysłowej i komunikacyjnej.